Verkstaden

Vi slipar alla glas i butiken och kan därmed leverera enkelslipade glasögon (lagerglas) inom en timme efter beställning. Glasögonen slipas oftast av samma optiker som har undersökt kunden. Vi kan även reparera gamla bågar om de inte är i för dåligt skick.

Vi kan även byta glasen i befintliga bågar om optikern finner att bågarna är i lämpligt skick (obs! vi kan vi inte förse den äldre bågen med reservdelar om bågen skulle gå sönder). 


Vi slipar även glas till andra butiker runt om i Sverige so msaknar eget sliperi. 


Vi byter även batterier oach armband på de flesta armbandsur.