Torra ögon

Torra ögon är den vanligaste orsaken till okomfortabelt seende.
Nedanför finner ni de vanligaste orsakerna till torra och/eller rinnande ögon. Vid undersökning (ej samma som en vanlig synundersökning) ger vi inte endast diagnos utan även antingen råd om egenbehandling, behandling på plats eller remitterande till ögonläkare. 

Miljöpåverkan

Yttre påverkan från miljö har stor påverkan för vår tårvätska. Miljöer med mycket partiklar (som t ex damm), rökning, torr luft, kontaktlinser eller allergi. 


Medicinsk påverkan

Många läkemedel påverkar tårfilmen. Vanliga exempel på detta är antihistaminer, beta-blockerare, p-piller, antidepressiva och medicin som påverkar hormonerna. 


Rubbningar i tårfilmens sammansättning

Det är viktigt för tårfilmens funktion att den har rätt sammansättning. Om tårfilmen har för lite lipider (fett) så avdunstar tårfilmen snabbare och då försöker ögat kompensera genom att producera extra tårfilm vilket leder till att ögonen rinner. 

Problem med ögonlocken

Den vanligaste orsaken till torra ögon och gruskänsla är problem med ögonlocken. Insidan av våra ögonlock är täckta av slemkörtlar. Dessa kan bli tilltäppta eller tappa funktion. Problematiken kan även ligga i att ögonlocken inte ligger an som det ska eller inte återsluts hela vägen.


Demodex

Kvalster som lever i hårsäckarna på ögonfransarna vilket skapar irritation, främmande kroppskänsla, rinnande ögon samt förlust av ögonfransar. Det finns dock behandling.

Behandling

Nedanför finner ni olika typer av behandlingar av ovanstående problem:

Ögondroppar

Vid bristande produktion av tårvätska kan extra tillsatt tårvätska ge positiv effekt men vid fel problematik kan det även ge negativ effekt. Därför är det bra att göra en noggrann bedömning utav tårfilmen innan behandling sätts in.


Ögonsalva 

Vid signifikant torrhet är det bättre att behandla med ögonsalva istället för ögondroppar då ögonsalvan absorberas långsammare av ögat än ögondropparna. Ett problem är dock att ögonsalva ger temporär dimsyn och är därför lämpligast att applicera nattetid.

Spolning av tårkanal

Om dina tårkanaler är tilltäppta kan det vara aktuellt att spola dessa. Om så är fallet så remitterar vi till ögonläkare. 

Tårpluggar

När man har för liten kvantitet utav tårvätska så kan tårpluggar sättas in i nedre punktum (tårkanal i undre ögonlocket som transporterar ned tårfilmen till svalget) så behåller ögat mer volym av sin tårfilm.


Ögonlocksrengöring

När ögats slemhinnor inte fungerar som de ska av bland annat tillltäppning så är rengöring grunden för att minimera inflammatoriska processer. Vilket är viktigt för att våra körtlar och tårvätska ska fungera optimalt.