Barnundersökning

Det är viktigt med fungerande synfunktion hos barn och ungdomar, inte minst i skolan. 

Forskning har sett att ca var sjätte svensk har tendenser till samsynsproblem. En förenklad förklaring utav samseende är att båda ögonen ska fungera som ett optiskt system så att hjärnan kan acceptera bilderna från båda ögonen till en bild. Om det finns problematik här kan man antingen se dubbelt eller endast ha oförmågan att använda ett ögas bild åt gången. Det är därför viktigt att fånga upp dessa problem i tidig ålder medans synsystemet utvecklas. Annars riskerar problemet att bli permanent. 


En samsynsanalays på ett barn/ungdom tar mer tid än en vanlig synundersökning. För att göra en korrekt bedömning av det optiska systemet behöver vi vanligtvis droppa ögonen med cykloplegiska ögondroppar som avslappnar ackommodationen (samt att pupillerna blir stora). Det tar ca 30minuter för dropparna att ge önskad effekt så vi brukar boka undersökningen på 60minuter. 


Vi undersöker alla barn men om vi upptäcker synfel på barn under 8års ålder så skickar vi remiss till ortoptist för uppföljning och behandling.


Nedan ser du tecken på att ditt barn kan ha behov av att bli undersökt:

1: Ögonen känns trötta och ansträngda under/efter läsning.

2: Huvudvärk vid läsning.

3: Tappar koncentratinoen vid läsning.

4: Text upplevs dubbel vid läsning.

5: Sömnighet vid läsning.

6: Tappar lätt bort var man är vid läsning.

 7: Onormalt långsam läsning.

8: Rader måste läsas om flera gånger för att innehållet ska förstås.