Synundersökning

Synundersökning är grunden för att kunna göra ett korrekt par glasögon eller tillpassa kontaktlinser. Våra synundersökningar är grundliga och är bokade så att det finns utrymme för ett personligt bemötande utan att tumma på kvalitén. Vi rekommenderar att synundersökning/ögonhälsoundersökning görs regelbundet med intervall på 6-36månader beroende på åldersgrupp, ärftlighet av sjukdomar och behov.


Ögonhälsoundersökning

Ungefär 500 000 individer i Sverige är drabbad utav någon av de "större" ögonsjukdomarna, som  t. ex. åldersförändringar på gula fläcken, diabetesretinopati eller glaukom (grön starr). Dessa sjukdomar kan vara fatala för synen om de går obehandlade för länge.  Upptäcks de i tid så finns det behandling för att bibehålla synen. 

Vi har möjligheten och kompetensen att vidga pupiller med medicinska droppar för att få en tydligare bild av ögonbottnen för en säkrare bedömning. En bieffekt utav detta är att man blir ljuskänslig i 3-5timmar. Ta således gärna med någon form av solglasögon. Vi kollar även på synfält och hornhinnans utformning (topografi) för att utesluta eventuella avvikelser.